Go to Top

دلایل گرفتگی ماهیچه های پا در شب

اگر گرگرفتگی دردناک پا موجب بیدار شدن شما در میانه های شب می شود باید بدانید که در جهان تنها نیستید. به گزارش “پریونشن” گرگرفتگی پا به طور معمول قسمت ساق پا به پایین را تحت تاثیر قرار می دهد. در شرایطی که بیشتر بزرگسالان این شرایط را تجربه می کنند، نتایج مطالعه ای که در سال ۲۰۱۷ در نشریه  BMC Family Practice  منتشر شد، نشان داد گرگرفتگی شبانه پا پس از ۵۰ سالگی شایع تر هستند.

به گفته اسکات گریسون استادیار پزشکی خانواده در دانشگاه آلبرتا حقیقت این است که هیچ کس به واقع نمی داند چرا گرگرفتگی پا رخ می دهد. برخی از این عوامل عبارتند از: عدم کشش برخی ماهیچه ها، خوابیدن در وضعیت نا مناسب، کمبود مواد مغذی، تغییر فصل، کم آبی بدن، ورزش شدید، ایستادن طولانی مدت، بارداری و افزایش سن.